u      扭傷了怎麼辦?

Ø        扭傷就是指關節周圍的韌帶肌腱和血管柔軟組織因外力作用而受傷的現象。

Ø        症狀:

1、         腫脹、觸痛、和動作時感覺疼痛。

2、       有時由於微血管破裂,而致瘀血。

Ø        急救:

1、         固定扭傷的關節,並支持於傷者認為最舒服之位置。

2、       冷敷患部「減輕疼痛及預防腫脹」。

3、       足踝發生扭傷時,不必將鞋子脫下直接固定,不要用扭傷的足踝關節走動。

4、      送醫,接受X光檢查。

 

²       骨骼、關節、肌肉的損傷應遵守:

R I C E原則】

1、    Rest:休息

2、  Icing:冰敷

3、  Compression:加壓

4、 Elevation:抬高患部