u      流鼻血怎麼辦? 

Ø        保持患者安靜坐下來,將頭部稍微往前頃,因走動、談話、笑或擤鼻子都可能加劇繼續流鼻血。

Ø        以拇指、食指壓下鼻甲5-10分鐘。

Ø        鬆開衣領令患者張開口呼吸或另一個鼻孔呼吸。

Ø        於額頭、鼻部冷敷。

Ø        如短時間無法止血應送醫。